DESPRE REVISTA
REVISTA  este un proiect național de evaluare externă a cunoștințelor elevilor din clasele P - VIII la disciplinele Limba Română și Matematică.

 

SCOPUL REVISTEI

   Certificarea nivelului de cunoştinţe şi capacităţi ale elevilor;

  Monitorizarea progresului şcolar al elevilor pe parcursul procesului de instruire (elevii primesc informaţii privind stadiul pe care l-au atins în realizarea obiectivelor educaţionale, precum şi informaţii despre erorile şi dificultăţile de învăţare); 

  Oferirea indiciilor necesare selecționării elevilor pentru olimpiade și/sau concursuri naționale și internaționale;
  Motivarea elevilor pentru activitățile de învățare (rezultatele concursului se recomandă a fi trecute în catalog pentru elevii care obțin un anumit punctaj).
  Premierea elevilor cu rezultate deosebite și recompensarea cadrelor didactice pentru implicarea în proiecte desfășurate la nivel național.

 

CUI FOLOSEȘTE EVALUAREA

  Elevilor evaluați;

 Învățătorilor și profesorilor care instruiesc elevii;

  Directorului instituției de învățământ;

  Părinților elevilor evaluați.

 

DE CE EVALUĂM

  Pentru îmbunătăţirea performanţelor elevilor evaluaţi;

  Pentru îmbunătăţirea instrumentelor de evaluare;
  Pentru îmbunătăţirea metodelor, mijloacelor şi strategiilor de evaluare;
  Pentru certificarea nivelului de cunoştinţe şi a competenţelor de bază ale elevilor;
  Pentru realizarea unei selecţii;
  Pentru a cunoaşte performanţele şi progresele;
  Pentru corectarea rezultatelor;
  Pentru formarea deprinderilor de autoevaluare;
  Pentru identificarea deficienţelor sau disfuncţionalităţilor şi elaborarea strategiilor corective;
  Pentru a cunoaşte care este stadiul de pornire şi cum se poate acţiona pe mai departe;
  Pentru optimizarea demersurilor realizate atât în învăţare cât şi în predare şi evaluare.

      Pentru un rezultat optim al evaluării și pentru îndeplinirea scopului principal al acesteia (pregătirea pentru examenele naționale) este foarte important ca elevul să participe în cadrul CONCURSULUI 10 la ambele probe ale acestuia: Limba Română și Matematică!